DANIMA

Danima

DANIMA

O firmě

Životní prostředí s hojnými stromy je mnohem lepší, než prostředí bez nich. Stromy a keře uvolňují kyslík, vydechují vlhkost a pohlcují mnohé částice poletující vzduchem. Tyto pochody jsou okem nepostřehnutelné, ale mají všechny příznivý vliv na naše zdraví. Co můžete vidět, je stín vrhaný stromem, padající listy, klíčící semena a překážející větve. Nevýhody jsou tudíž viditelné, ale výhody nikoli.

Naše firma se řídí zásadou: "Lepší je stromy a zeleň odborně udržovat, prořezávat a správně ošetřovat, než je kácet."

Důležité jsou pravidelné prohlídky zdravotního stavu stromů spolu s naplánováním nutných zásahů a zajištění zpětné vazby spolu se zanesením do systému s upozorněním majitele před dalším nutným zásahem nebo kontrolou.

V praxi jsou případy, kdy nic jiného než pokácení nezbývá. Proto jsme specializovaná firma na kácení i v extrémních podmínkách spolu s likvidací dřevního odpadu, pařezů a návrhem náhradní výsadby, zároveň vám pomůžeme i s oceněním hodnoty stromu a výpočtem kompenzačních opatření.

Již v mnoha obcích a městech provádíme pravidelné kontroly a údržby zeleně spolu s ručením za škody vzniklé v souvislosti se stromovou zelení.

Dále nabízíme v případech větších objednávek zajímavé slevy až 20%.

Zaměstnáváme jen školený a odborný personál (občany ČR).

Naše firma je pojištěna u několika našich pojišťoven, tudíž ručí za případné škody na majetku nebo újmách na zdraví!

 

Doufáme, že Vás politika naší firmy zaujala, a těšíme se na budoucí spolupráci!

Daniel Brunát, majitel firmy

Český Certifikovaný Arborista